Wed. Nov 29th, 2023

Top rồng bạch kim soi cầu Mb Vip hôm nay 666 888 lô đề 247 RBK

Bảng lô top rồng bạch kim hôm nay được nhiều người đánh 30/11/2023

Cặp lô Số người đánh Tổng số tiền đánh
48 987 người 676469 điểm
55 933 người 2909128 điểm
38 2822 người 2587952 điểm
15 2994 người 692055 điểm
58 1453 người 2931046 điểm
07 657 người 694793 điểm
81 2829 người 1545014 điểm
20 2804 người 1681388 điểm
62 2570 người 147168 điểm
91 999 người 2105737 điểm

Soi cầu lô Miền Bắc đặc biệt ngày hôm nay 30/11/2023

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
70 24 cầu 80%
82 35 cầu 72%
86 31 cầu 78%
19 33 cầu 56%
31 21 cầu 63%
62 23 cầu 66%
96 22 cầu 55%
17 36 cầu 74%
13 32 cầu 70%
46 28 cầu 60%

Chốt lô Miền Bắc đặc biệt ngày hôm nay 30/11/2023 như sau

Bạch thủ lô 70
Song thủ lô 06 - 60
Xiên 3 33 - 98 - 27

Soi cầu MB VIP miền Bắc hôm nay 30/11/2023 trên toprongbachkim.net

Chạm đề: 40 - 61
Lô kép hôm nay: 22 - 33
Lô xiên 2 chuẩn xác cao: 14 - 03
Lô xiên 3 đầu tư lợi nhuận khủng: 27 - 15 - 68
Nuôi 3 càng lô VIP: 821 - 100 - 278

Soi cầu lô Bình Thuận đặc biệt ngày hôm nay 30/11/2023

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
70 36 cầu 76%
46 39 cầu 60%
94 22 cầu 58%
29 21 cầu 68%
10 25 cầu 64%
37 27 cầu 63%
36 30 cầu 67%
85 37 cầu 77%
07 24 cầu 79%
76 32 cầu 57%

Chốt lô Bình Thuận đặc biệt ngày hôm nay 30/11/2023 như sau:

Bạch thủ lô 07
Song thủ lô 07 – 85
Xiên 3 07 – 85 – 70

Soi cầu lô Tây Ninh đặc biệt ngày hôm nay 30/11/2023

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
53 35 cầu 77%
58 27 cầu 67%
36 24 cầu 64%
59 28 cầu 79%
07 29 cầu 58%
56 25 cầu 56%
10 37 cầu 57%
02 21 cầu 73%
99 38 cầu 78%
12 30 cầu 66%

Chốt lô Tây Ninh đặc biệt ngày hôm nay 30/11/2023 như sau:

Bạch thủ lô 59
Song thủ lô 59 – 99
Xiên 3 59 – 99 – 53

Soi cầu lô An Giang đặc biệt ngày hôm nay 30/11/2023

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
74 35 cầu 61%
92 23 cầu 79%
52 32 cầu 69%
02 34 cầu 66%
10 26 cầu 55%
01 31 cầu 63%
14 39 cầu 77%
35 25 cầu 67%
33 29 cầu 68%
89 22 cầu 65%

Chốt lô An Giang đặc biệt ngày hôm nay 30/11/2023 như sau:

Bạch thủ lô 92
Song thủ lô 92 – 14
Xiên 3 92 – 14 – 52

Soi cầu lô Bình Định đặc biệt ngày hôm nay 30/11/2023

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
56 24 cầu 71%
81 20 cầu 56%
90 30 cầu 70%
70 33 cầu 68%
57 34 cầu 76%
34 23 cầu 55%
82 21 cầu 78%
73 32 cầu 75%
45 26 cầu 64%
87 39 cầu 66%

Chốt lô Bình Định đặc biệt ngày hôm nay 30/11/2023 như sau:

Bạch thủ lô 82
Song thủ lô 82 – 57
Xiên 3 82 – 57 – 73

Soi cầu lô Quảng Bình đặc biệt ngày hôm nay 30/11/2023

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
85 28 cầu 57%
93 22 cầu 61%
86 35 cầu 59%
61 36 cầu 55%
41 40 cầu 69%
53 38 cầu 79%
71 30 cầu 73%
39 29 cầu 62%
48 26 cầu 66%
59 31 cầu 72%

Chốt lô Quảng Bình đặc biệt ngày hôm nay 30/11/2023 như sau:

Bạch thủ lô 53
Song thủ lô 53 – 71
Xiên 3 53 – 71 – 59

Soi cầu lô Quảng Trị đặc biệt ngày hôm nay 30/11/2023

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
80 24 cầu 76%
42 34 cầu 56%
20 36 cầu 72%
69 26 cầu 58%
31 40 cầu 60%
64 37 cầu 69%
47 20 cầu 65%
34 35 cầu 74%
07 32 cầu 80%
92 27 cầu 77%

Chốt lô Quảng Trị đặc biệt ngày hôm nay 30/11/2023 như sau:

Bạch thủ lô 07
Song thủ lô 07 – 92
Xiên 3 07 – 92 – 80
X
X
X